Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Giao lưu điển hình trong Học tập và làm theo Bác

(09:25 | 23/04/2018)

          Hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Cụm thi đua số 3 đã tổ chức hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

IMG_1833.JPG 

Cụm thi đua số 3 khen thưởng cho tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

          Cụm thi đua số 3 gồm có 11 đơn vị là: Đảng ủy Y tế; Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân; Chi bộ Nội vụ; Chi bộ Kho Bạc; Chi bộ Bưu điện; Chi bộ Tài chính – Kế hoạc; Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng; Chi bộ Văn hóa – Thông tin; Chi bộ Nông nghiệp; Chi bộ Bảo hiểm xã hội và Chi bộ Chi cục thống ke, với 258 đảng viên. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, các Chi, đảng bộ trong Cụm đã tập trung triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục. Đồng thời, chỉ đạo các đồng chí cấp ủy có trách nhiệm lập danh sách theo dõi, giám sát việc học tập của đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đến nay, có 100% các Chi, đảng bộ trong Cụm thi đua số 3 đã xây dựng kế hoạch hành động và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực công tác.

 

Là một cán bộ Kho Bạc, hàng ngày tiếp xúc rất đông với nhiều thành phần đối tượng đến liên hệ công tác nên anh Lê Trung Hưng không ngừng ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Chỉ tính riêng trong năm 2016, 2017, anh Hưng đã thực hiện được 58 lần trả lại tiền thừa cho các cá nhân và đơn vị, tổ chức, với số tiền hơn 78 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, anh Lê Trung Hưng còn là cán bộ, đảng viên gương mẫu và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hồng – Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Hòn Đất chia sẻ, dù ở cương vị nào, lứa tuổi nào, ngành nghề nào chúng ta cũng có thể vận dụng, học tập và làm theo Bác để góp phần xây đựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm suốt đời; xem đây là nhu cầu rèn luyện, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tu dưỡng bản thân của mỗi tập thể và cá nhân. Việc chọn Cụm thi đua số 3 làm điểm giao lưu điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm tôn vinh những kết quả mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt được thời gian qua. Đồng thời, để cho các Cụm thi đua khác trên địa bàn huyện trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Dịp này, Cụm thi đua số 3 đã khen thưởng cho 3 tập thể vá 9 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN