Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Đảng bộ xã Thổ Sơn có 100% cán bộ đạt chuẩn

(08:49 | 07/05/2018)

         Ngày 4/5, Đảng bộ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-20108 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Đỗ Kim Thâu - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 IMG_1924.jpg

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22.

 

         Qua 10 năm thực hiện, Đảng bộ xã Thổ Sơn thường xuyên theo dõi, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở các cấp, góp phần ổn định tư tưởng trong nội bộ và trong nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, nêu cao cảnh giác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Hiện toàn Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc, tăng 07 chi bộ so với năm 2008, với 234 đảng viên, chiếm 1,63% dân số. Để từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng bộ đã chú trọng ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp và bộ đội xuất ngũ về công tác ở xã. Cũng 10 năm qua, Đảng bộ đã đưa đi đào tạo 66 lượt cán bộ, trong đó đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên chiếm hơn 66,6%. Đến nay, có 100% cán bộ chủ chốt cấp xã đều được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thổ Sơn tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung khắc phục những nội dung còn hạn chế, nhất là phải tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao năng lực thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định, nhằm phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN