Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Qui hoạch - phát triển

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

(10:55 | 06/06/2018)

        Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BANDO_KHSDDAT2018_HONDAT PDF.PDF