Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v áp dụng chữ ký số các văn bản điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất

(14:18 | 01/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   287 TB-UBND.signed.pdf