Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v triển khai thực hiện việc thu hồi và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

(10:56 | 22/09/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1043 VP-TH.pdf