Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Thảo, địa chỉ khu phố Số Tám, xã Sơn Kiên

(11:01 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5638 QĐ-UBND.pdf