Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - CẤP XÃ

(15:47 | 12/01/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI

01

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

02

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

03

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

04

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

05

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

06

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

07

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

08

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

09

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

II. LĨNH VỰC: GIẢM NGHÈO

01

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

02

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

III. LĨNH VỰC: TRẺ EM

01

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

02

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

03

Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

04

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

05

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

06

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

IV. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

01

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

02

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

03

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

04

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

V. LĨNH VỰC: NGƯỜI CÓ CÔNG

01

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

02

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

VI. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018)

01

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH LAO DONG THUONG BINH VA XA HOI.doc