Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài chính và ngân sách nhà nước

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

(09:38 | 14/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   27 NQ-HĐND.pdf