Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI - CẤP XÃ

(16:40 | 13/02/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định TTHC

Ghi chú

a) Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

 

 

1

Xác nhận tờ khai đăng ký, phương tiện thuỷ nội địa.

 

 

2

Xác nhận giấy mua bán ghe và máy.

 

 

3

Cấp giấy chứng nhận phương tiện thô sơ thuỷ nội địa đủ điều kiện an toàn (trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè).

 

 

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH GIAO THONG VAN TAI.doc