Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Huyện ủy Hòn Đất sơ kết công tác Dân vận

(17:51 | 04/07/2019)

        Ngày 4/7, Ban Dân vận Huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bà Đỗ Kim Thâu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Đào Xuân Nha - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

44444.jpg

Bà Đỗ Kim Thâu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòn Đất trao bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 

        Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận huyện Hòn Đất tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng được nâng lên trong hệ thống chính trị. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, vụ lúa Đông Xuân năm 2018 – 2019 đã thu hoạch xong, sản lượng trên 540.000 tấn, năng suất đạt 6,7 tấn/ha; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đều cao. Theo đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, thành lập mới 4 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã, nâng tổng số toàn huyện lên 129 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã nông nghiệp; tổ chức 58 cuộc hội thảo, trình diễn giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.500 lượt người tham dự; mở 83 lớp nâng cao kiến thức cho hội viên, nông dân trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi với gần 1.400 người tham dự. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Công nhân”, phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Dân vận khéo”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, phụ nữ “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”,… Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đến nay, toàn huyện có 360 mô hình đăng ký cấp cơ sở, 127 mô hình đăng ký cấp huyện, 27 mô hình đăng ký cấp tỉnh.

        Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và chuyên đề 2019, nhất là chương trình chỉ đạo công tác dân vận của Huyện ủy gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn; cùng Tổ văn kiện của Huyện ủy xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị văn bản và tham gia tốt diễn tập phòng thủ cấp huyện; tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 114, ngày 14/07/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16, ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội; đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn trộm cắp, cờ bạc. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tập trung củng cố xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội.
        Dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất khen thưởng cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2 năm 2017 - 2018 cấp tỉnh, huyện. 
 

Tin và ảnh: Vũ Trâm