Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Hòn Đất xử lý kỷ luật 9 đảng viên

(05:54 | 15/07/2019)

        Ngày 12/7, Huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Quang Triều - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy chủ trì hội nghị

IMG_0455.jpg

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

 

        Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác do Điều lệ Đảng quy định. Theo đó, Ủy ban kiểm tra phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy giúp cấp ủy tiến hành 01 cuộc đối với 04 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2016-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Phối hợp với Đảng ủy quân sự kiểm tra 01 cuộc đối với 01 tổ chức đảng cấp dưới, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng chi bộ quân sự xã. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thực hiện 01 cuộc giám sát đối với 01 tổ chức đảng cấp dưới và 6 đảng viên. Nội dung chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; Chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Quy trình của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ngoài ra, các Đảng ủy cơ sở còn thực hiện 04 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức cấp dưới. Nội dung việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 28/12/1996 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Qua kết quả kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã xử lý kỷ luật 09 đảng viên. Trong đó, xử lý bằng hình thức khiển trách 07 đảng viên; cảnh cáo 01 đảng viên; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 01 đảng viên; khai trừ 02 đảng viên. Cũng trong 6 tháng qua, Ủy ban kiểm tra còn phối hợp với Ban tổ chức tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy xét phát triển đảng 22 hồ sơ, chuyển chính đảng chính thức 76 đồng chí, xóa tên 04 đảng viên và cho ra khỏi đảng 04 đảng viên. Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm bắt tình hình dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có dư luận xã hội. Đối tượng kiểm tra, giám sát là các tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện cấp ủy viên cùng cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành và cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin và ảnh: Ngọc Tân