Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Huyện ủy

Cơ quan Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các Ban

(09:24 | 01/11/2016)

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THƯỜNG TRỰC

Trần Đức Mậu

Bí thư Huyện ủy

Đỗ Kim Thâu

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Văn phòng huyện ủy

Đinh Huy Đạt

Chánh văn phòng

Trần Xuân Nội

Phó Chánh văn phòng

Trần Văn Thắng

Phó Chánh văn phòng

Ban Dân vận

Nguyển Thành Đông

Trưởng ban

Hồ Hữu Quyết

Phó Trưởng ban

 Nguyễn Thanh Cần

Phó Trưởng ban 

Ban Tổ chức

Đỗ Hoài Thanh

Trưởng ban

Cam Anh Dũng

Phó Trưởng ban

Võ Minh Thêm

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo

Lê Thị Giang

Trưởng ban

Trần Thị Ngọc Trầm

Phó Trưởng ban

Nguyễn Việt Hồng

Phó Trưởng ban

Ủy ban kiểm tra

Phạm Quang Triều

Chủ nhiệm

Vũ Văn Điều

Phó Chủ nhiệm

Đinh Bá Phi

Phó Chủ nhiệm