Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

(10:48 | 22/11/2016)

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (0297) 3779034 - 3841034

Tạ Văn Cầu

Chánh Văn phòng

Ngô Văn Thành

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Phó Chánh Văn phòng

Dương Thị Hồng Phương

Phó Chánh Văn phòng