Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 01 đến 15/9/2017)

(15:20 | 05/09/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   30 TB-HĐND.pdf