Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 16 đến 30/09/2017)

(10:46 | 20/09/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   34 TB-HĐND.pdf