Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 15 đến 30/11/2017)

(07:38 | 21/11/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   42 TB-HĐND.pdf