Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Xử lý kỷ luật 32 đảng viên và 2 tổ chức đảng

(17:17 | 29/01/2018)

         Ngày 23/1, Huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ảnh hội nghị tổng kết kiểm tra.png 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

 

        Trong năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác do Điều lệ Đảng quy định. Theo đó, Ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp ủy  tiến hành 3 cuộc đối với với 06 tổ chức Đảng và 10 cá nhân. Nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình giao thông nông thôn; việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính quyền; việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng chi bộ quân sự xã. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy cũng thực hiện 4 cuộc giám sát đối với 18 tổ chức, gắn với 10 cá nhân. Nội dung về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Chỉ thị số 46, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Ngoài ra, các Đảng ủy cơ sở còn thực hiện 29 cuộc kiểm tra đối với 41 tổ chức  và 15 đảng viên. Nội dung tập trung vào việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10, ngày 28/12/1996 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.  Qua kết quả kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã xử lý kỷ luật 32 đảng viên và 02 tổ chức. Trong đó, xử lý bằng hình thức khiển trách 24 đảng viên; cảnh cáo 03 đảng viên; cách chức 03 đảng viên; khai trừ 02 đảng viên. Cũng trong năm qua, Ủy ban kiểm tra còn phối hợp với Ban tổ chức tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy xem xét xóa tên 07 đảng viên và cho ra khỏi đảng 15 đảng viên. Nhiệm vụ năm 2018, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm bắt tình hình dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có dư luận xã hội. Đối tượng kiểm tra, giám sát là các tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện cấp ủy viên cùng cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành và cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN