Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

​Tuyển dụng công chức

Kế hoạch Tuyển dụng công chức năm 2017

(10:45 | 13/11/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   155_KH-UBND.pdf