Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Trịnh Văn Giang, địa chỉ ấp Kinh 4, xã Bình Giang

(16:47 | 10/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2866 QĐ-UBND.pdf