Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Đặng Hữu Được, địa chỉ ấp Kinh 9, xã Bình Giang

(16:54 | 10/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3038 QĐ-UBND.pdf