Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Trần Văn Chiêm, địa chỉ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

(17:03 | 10/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3043 QĐ-UBND.pdf