Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Phạm Duy Hùng, địa chỉ khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất

(10:44 | 13/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4402 QĐ-UBND.pdf