Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Viên Hải Đảo, địa chỉ khu phố Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn

(10:53 | 13/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4405 QĐ-UBND.pdf