Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho bà Vũ Thị Huế, ấp Kinh Tư, xã Bình Giang

(16:52 | 13/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4564 QĐ-UBND.pdf