Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Nguyễn Minh Trường, địa chỉ khu phố Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn

(10:55 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5634 QĐ-UBND.pdf