Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ ông Danh Cường, địa chỉ ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn

(11:00 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5637 QĐ-UBND.pdf