Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Lưu Thị Xuân, địa chỉ ấp Kinh Tư, xã Bình Giang

(11:03 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5640 QĐ-UBND.pdf