Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tháng, địa chỉ ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang

(11:12 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5646 QĐ-UBND.pdf