Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ bà Trần Thị Mỹ Lệ, địa chỉ ấp Kinh 9, xã Bình Giang

(11:13 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5647 QĐ-UBND.pdf