Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ bà Thị Hoa, địa chỉ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang

(11:14 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5648 QĐ-UBND.pdf