Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tranh, địa chỉ ấp Đường Thét, xã Bình Giang

(11:15 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5649 QĐ-UBND.pdf