Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Lê Văn Phi, địa chỉ ấp Kinh 4, xã Bình Giang

(11:18 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5650 QĐ-UBND.pdf