Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Trần Văn Ngay, địa chỉ ấp Kinh 9, xã Bình Giang

(15:28 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5656 QĐ-UBND.pdf