Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Danh Năm, địa chỉ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

(15:57 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5662 QĐ-UBND.pdf