Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Danh Tính, địa chỉ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

(16:01 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5666 QĐ-UBND.pdf