Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ ông Cam Anh Võ, địa chỉ ấp Kinh 4, xã Bình Giang

(16:02 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5667 QĐ-UBND.pdf