Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho hộ ông Bùi Thanh Phong, địa chỉ ấp Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn

(16:10 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5753 QĐ-UBND.pdf