Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

v/v giao đất cho hộ ông Trần Cao Thái, địa chỉ ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

(16:11 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5754 QĐ-UBND.pdf