Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Lại Học Chuẩn, địa chỉ khu phố Thị Tứ, thị trấn Sóc Sơn

(16:14 | 24/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5757 QĐ-UBND.pdf