Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho bà Cao Kiều Chinh, địa chỉ Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn

(16:52 | 18/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   94 QĐ-UBND.pdf