Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho bà Phan Thị Hơi, địa chỉ ấp Hoà Thuận, xã Nam Thái Sơn

(17:08 | 20/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1049 QĐ-UBND.pdf