Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Danh Hoàng Công, đ/c ấp Sơn Lập, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(10:00 | 15/01/2018)