Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quyết định cá biệt

V/v giao đất cho ông Trần Ngọc Thanh, đ/c ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

(17:32 | 29/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02 QĐ-UBND.pdf