Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH Y TẾ

(22:43 | 13/05/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP  HUYỆN

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

2

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

II

Lĩnh vực: Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

1

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_LINH VUC_ Y TE.docx