Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

(23:12 | 13/05/2018)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

A1

Văn hóa cơ sở

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

 

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

 

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

7

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

8

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

A2

Thư viện

 

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

A3

Gia đình

 

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

12

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_VAN HOA VA THE THAO.doc