Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH TÀI CHÍNH

(16:56 | 13/06/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH KIÊN GIANG

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

Số

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Tài chính – Ngân sách

 

1

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn.

 

2

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

 (CHI TIẾT CỤ THỂ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_TAI CHINH.doc