Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH THANH TRA

(17:03 | 13/06/2018)

 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

4

Thủ tục tiếp công dân

5

Thủ tục xử lý đơn

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3.TTHC_THANH TRA.doc