Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH DÂN TỘC

(17:07 | 13/06/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH DÂN TỘC THUỘC THẨM

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

 
   
  

PHẦN I . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Văn bản công bố mới, sửa đổi bổ sung, thay thế

Văn bản công bố bị sửa đổi bổ sung, thay thế

1

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

 

 

 

 (CHI TIẾT CỤ THỂ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_DAN TOC.doc