Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(15:46 | 12/01/2019)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ

DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

A

VĂN HÓA

 

A1

Văn hóa cơ sở

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

 

A2

Thư viện

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

B

THỂ DỤC THỂ THAO

 

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH VAN HOA THE THAO VA DU LICH.doc