Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH Y TẾ - CẤP XÃ

(16:35 | 13/02/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 
 
 

 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực: Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

1

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

2

Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH Y TE.doc